Pracodawcy weryfikują wykształcenie (2023)

Kandydaci wkładają wiele wysiłku w zdobycie pracy. Na konkurencyjnym rynku pracy, na którym obowiązują określone wymagania dotyczące wykształcenia, kandydaci są kuszeni do składania fałszywych oświadczeń. Z tego powodu pracodawcy musieli zweryfikować wykształcenie, aby mieć pewność, że zatrudniają odpowiednie osoby.

Mając to na uwadze wg WynajemPrawoprawie 80% kandydatów kłamało lub mogło kłamać w swoich życiorysach, a 30% kandydatów zawierało nieprawdziwe informacje dotyczące wykształcenia. To bardzo smutne, ale nie zaskakujące.

To fałszerstwo obejmuje zmyślanie twojego wykształcenia. Z tego powodu włączenie procesu weryfikacji wykształcenia to świetny sposób na zweryfikowanie twierdzeń edukacyjnych. Osoby rekrutujące powinny zawsze sprawdzać wykształcenie.

Proces ten gwarantuje, że zatrudniamy osoby uczciwe i wykwalifikowane. Kontrole przeszłości chronią również przed odpowiedzialnością prawną.

W tym poście dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o Employers Verify Education oraz o tym, jak zrobić to tak szybko i łatwo, jak to tylko możliwe.

Pracodawcy weryfikują wykształcenie (1)

Spis treści

 • Co to jest sprawdzenie wykształcenia?
  • Najczęściej zadawane pytania

Co to jest sprawdzenie wykształcenia?

Sprawdzenie wykształcenia to sposób na sprawdzenie wykształcenia wymaganego od osoby poszukującej pracy. Ten typ weryfikacji jest zwykle używany do weryfikacji zapisów obecności i sprawdzenia, czy uzyskałeś stopień naukowy wymieniony w CV.

Większość stopni może zostać zweryfikowana przez biuro rekrutacyjne szkoły wnioskodawcy, ale weryfikacja może być również przeprowadzona przez firmę zewnętrzną, zwykle za opłatą.

Sprawdź też 10 najlepszych stopni naukowych w ciągu 6 miesięcy online | 2023

Co pokazuje sprawdzenie wykształcenia?

Sprawdzanie wykształcenia wskazuje, czy wnioskodawca uczęszczał do szkoły, do której, jak twierdzi, uczęszczał. Zawiera również dowód ukończenia studiów i listę obecności.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawdzenie wykształcenia można prześledzić tak daleko, jak jest to konieczne do przeszukania oficjalnych rejestrów. Pracodawcy mogą poświadczać dyplomy i stopnie naukowe wnioskodawcy niezależnie od tego, kiedy wnioskodawca je uzyskał.

W niektórych przypadkach sprawdzenie wykształcenia ujawni GPA i zdobyte nagrody. Pracodawcy proszą o te informacje, gdy dotyczą one stanowiska, które zatrudniają (np. wykładowca uniwersytecki).

Kontrole edukacji generalnie nie weryfikują licencji. Załóżmy, że pracodawca musi upewnić się, że kandydat ma kwalifikacje do pracy w określonej dziedzinie.

Czego pracodawcy szukają w weryfikacji wykształcenia?

Weryfikacja wykształcenia może ujawnić wiele ważnych informacji o potencjalnych pracownikach. Oto niektóre:

 • stopień zdobyty
 • Data uczestnictwa lub data przyznania nagrody
 • instytucje edukacyjne, do których uczęszczali;
 • GPA lub nagroda

Podstawowym celem weryfikacji wykształcenia jest sprawdzenie, czy podane przez kandydata informacje o wykształceniu są prawidłowe. W większości przypadków pracodawcy zwracają się do kandydatów na stopień naukowy wymieniony w ich CV. Często jednak sprawdzamy również, czy kandydat był prawdomówny w swojej aplikacji.

Jak pracodawca przeprowadza weryfikację wykształcenia?

Zbyt wielu pracodawców nie przedstawia dowodu wykształcenia. Istnieje wiele powodów takiego stanu rzeczy, ale jednym z najczęstszych jest to, że pracodawcy uważają ten proces za zbyt skomplikowany.

W rzeczywistości proces jest bardzo prosty. Zaczynają od zebrania podstawowych informacji od wnioskodawców. Dane te obejmują:

(Video) Opiekunka w DE - Q&A-ile mam lat ? moje wykształcenie ,moje zęby 😁,moja praca 😅

 • Imię i nazwisko kandydata (Uwaga: upewnij się, że otrzymałeś pełne imię i nazwisko, które osoba ukończyła. Na przykład kandydat może złożyć wniosek podając nazwisko po mężu, a absolwent podając nazwisko panieńskie).
 • nazwa i adres instytucji nadającej stopnie naukowe;
 • Data uczęszczania (Uwaga: wystarczą miesiące i lata. Sierpień 2005 - maj 2009)
 • Tytuł i kierunek studiów
 • Podpisany przez wnioskodawcę formularz zwolnienia

Kandydaci prawdopodobnie znają proces rekrutacji i chętnie udzielą tych informacji.

W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o okazanie dyplomu, aby osoba rekrutująca mogła zachować kopię Twojego dyplomu w aktach. W przypadku innych wniosków możesz zostać poproszony o złożenie lub zamówienie zapieczętowanej kopii.

Innym sposobem weryfikacji Twojego wykształcenia przez rekruterów jest skontaktowanie się ze szkołami i uczelniami, do których uczęszczałeś.

Firmy mogą korzystać z zewnętrznych usług weryfikacyjnych w celu sprawdzania potencjalnych kandydatów do pracy. Usługi stron trzecich żądają transkrypcji od szkół lub uczelni w sposób podobny do niezależnych żądań od firm.

Zobacz też Jakie są różne rodzaje stopni naukowych w 2023 roku?

Dlaczego pracodawcy potrzebują weryfikacji wykształcenia?

Biorąc pod uwagę bogactwo informacji, które znajdują podczas standardowych kontroli przeszłości, możesz się zastanawiać, dlaczego rekruterzy i firmy potrzebują Twojej kontroli przeszłości. Wymagane jest sprawdzenie przeszłości.

Pierwszym i najbardziej oczywistym jest upewnienie się, że masz wykształcenie i umiejętności potrzebne do pracy. Ponadto ustawiczne kształcenie pokazuje, że masz wytrzymałość, aby wyznaczać cele i je osiągać.

Wyznaczanie celów jest cenną cechą pracowników, a umiejętność wykonywania zadań jest niezbędna do pracy zespołowej i osiągania celów i celów organizacji.

Istnieje kilka innych powodów, dla których pracodawcy ponownie zastanawiają się nad edukacją.

Nieuczciwość / wprowadzanie w błąd

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy wielu kandydatów uważa, że ​​nawet na stanowiskach na poziomie podstawowym często wymagane jest wykształcenie policealne. Nic dziwnego, że niektórzy kandydaci wyolbrzymiają swoje kwalifikacje, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie.

Niektórzy kandydaci są skłonni zaryzykować wykrycie, kłamiąc na temat swojego CV. Istnieją jednak również wady, takie jak słaba wydajność pracy z powodu braku doświadczenia i zwolnienie w przypadku odkrycia kłamstwa.

Młyny dyplomowe

Diploma Mill to firma, w której możesz kupić stopień, dyplom lub certyfikat bez żadnego wysiłku akademickiego. Oczywiście te stopnie nie są legalne, ponieważ firma nie jest akredytowaną instytucją edukacyjną. Diploma Mills jest czysto transakcyjny.

Pracodawcy w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, że dyplom może wydawać się uzasadniony, dopóki dokładne sprawdzenie przeszłości nie ujawni prawdy.

Ustal odszkodowanie

W przeważającej części poziom wykształcenia i świadczenia są czynnikami, które określają, ile pracodawca jest skłonny zapłacić nowemu pracownikowi. Pracodawcy mogą składać bardziej hojne oferty kandydatom, którzy ukończyli prestiżowe szkoły, ponieważ uważają, że są lepiej wykwalifikowani lub lepiej przygotowani do objęcia stanowiska.

Wielu pracodawców jest skłonnych płacić wyższe pensje, jeśli wybrany kandydat ma wyższe wykształcenie. Negocjując wynagrodzenie z kandydatami na podstawie ich wykształcenia, warto upewnić się, że rzeczywiście mają to wykształcenie.

Niektóre funkcje, takie jak personel rządowy i edukacyjny, mają również określone skale płac i formuły, które odzwierciedlają lata szkolenia i doświadczenia. Pracodawcy w tych dziedzinach są zwykle zobowiązani do weryfikacji wszystkich informacji związanych z wykształceniem, takich jak lata uczęszczania i przyznane stopnie naukowe, które zostaną wykorzystane do zakwalifikowania się na wyższy poziom.

Jak sprawdzić wykształcenie kandydata

Niezależnie od tego, w jaki sposób weryfikujemy wykształcenie kandydata, ważne jest zebranie pełnego imienia i nazwiska kandydata, instytucji edukacyjnej, do której uczęszczał oraz pisemnej zgody na sprawdzenie wykształcenia.

(Video) Rozmowa kwalifikacyjna - jak dobrze odpowiadać na rozmowie o pracę

Zrób to sam

Pracodawcy mogą to zrobić sami, aby zweryfikować wykształcenie, kontaktując się z samą instytucją i prosząc kandydatów o potwierdzenie transkryptów lub stopni naukowych.

Może to być długotrwały proces, a kandydaci mogą zostać poproszeni o wypełnienie formularza, aby instytucja udostępniła swoje dane. Jest to również uciążliwe, gdy kandydat uczęszcza do wielu szkół.

Upewnij się, że nie naruszasz żadnych przepisów dotyczących ochrony danych. B. Prawa do edukacji domowej i przepisy dotyczące prywatności ograniczają liczbę osób, które mogą przeglądać akta uczniów.

Niezależna weryfikacja przez serwis strony trzeciej

Po uzyskaniu informacji z poprzedniego kroku kolejnym krokiem jest weryfikacja. Najlepszym sposobem na to jest zatrudnienie zewnętrznego dostawcy weryfikacji edukacyjnej. Specjalizują się w sprawdzaniu poświadczeń wnioskodawców.

Ponadto kontaktują się bezpośrednio z agencją. Zatrudnienie osoby trzeciej do tego procesu oszczędza czas i wysiłek. Twoja przeszłość jest sprawdzana profesjonalnie, a wyniki są zawsze wiarygodne. Prośba o zeznania od kandydatów

Niektórzy pracodawcy wymagają od kandydatów przedstawienia transkrypcji pokazujących ich stopnie naukowe, stopnie i odbyte kursy. Takie podejście jest dobrym rozwiązaniem, gdy ważna jest rzeczywista cena.

Większość pracodawców przywiązuje mniejszą wagę do konkretnych zajęć, zwłaszcza na poziomie licencjackim, gdzie kształcenie jest dość powszechne. Jeśli jednak szukasz konkretnych umiejętności lub jeśli kandydat wybiera nietradycyjny kierunek (taki jak kierunek sztuk wyzwolonych, który umożliwia studentom zaprojektowanie własnego kierunku), zalecamy sprawdzenie swoich uprawnień.

Prośba o transkrypcje

Ta opcja jest tania i wydajna, ponieważ kandydaci mogą zazwyczaj stosunkowo łatwo i szybko pobrać nieoficjalne transkrypcje.

Skontaktuj się z referencją

Menedżerowie ds. rekrutacji mogą również zweryfikować Twoje wykształcenie, kontaktując się ze szkołą lub uniwersytetem, na którym studiowałeś. Uczelnia, do której uczęszczał, może wymagać sprawdzenia przeszłości, aby upewnić się, że to, co podano w CV, jest prawdziwe.

Korzystanie z usługi weryfikacji historii zatrudnienia

Różne usługi sprawdzania przeszłości mogą być wykorzystywane do przeprowadzania kontroli przeszłości przed zatrudnieniem, takich jak weryfikacja wykształcenia. Jednak nie wszystkie usługi oferują weryfikację wykształcenia, więc sprawdź to przy wyborze usługi weryfikacji tożsamości.

Jest to zazwyczaj najlepszy sposób weryfikacji wykształcenia kandydata. Usługi te są bardziej wydajne, dokładne i legalne niż usługi typu „zrób to sam”. Podczas przeprowadzania własnej weryfikacji wykształcenia mogą wystąpić problemy prawne i opóźnienia.

Usługa sprawdzania przeszłości prawdopodobnie zbierze wszystkie wymagane informacje od kandydata w jednym formularzu zatwierdzenia, ponieważ sprawdzenie wykształcenia jest prawdopodobnie tylko jednym z aspektów sprawdzania przeszłości, które przeprowadza z kandydatem. Wygodną opcją jest też zebranie ich w jednym miejscu.

Zobacz także 17 najlepszych lekcji ekonomii online dla początkujących i zaawansowanych |2023

Jak długo weryfikacja wykształcenia proces wziąć?

Niektóre organizacje całkowicie pomijają proces weryfikacji, uważając go za uciążliwy i czasochłonny. To nie jest. Niektóre osoby pomijają etap weryfikacji, ponieważ muszą pilnie obsadzić wolne stanowiska i nie chcą czekać na raport z weryfikacji wykształcenia.

Zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem pomijanie kluczowego kroku, jakim jest walidacja wykształcenia. Niezależnie od tego, jak pilna jest rekrutacja, bardziej warto przejść proces selekcji, niż dowiedzieć się później, że kandydat okłamał cię, aby dostać tę ważną pracę.

Oszczędzi to Tobie i Twojemu działowi rekrutacji bólu i kłopotów związanych z ponownym przechodzeniem przez długi i kosztowny proces rekrutacji.

Należy zauważyć, że przeprowadzenie ankiety dotyczącej wykształcenia nie zajmuje dużo czasu. Wyników weryfikacji można spodziewać się w ciągu kilku dni, chyba że zostaną podjęte kroki wydłużające ten proces.

(Video) Jakich kompetencji potrzebują pracodawcy?

Jak rozpoznać fałszywy stopień naukowy w CV kandydata

Znalezienie fałszywych stopni z młyna Dyplom nie zawsze jest łatwe. Może nie być możliwe stwierdzenie z twojego CV, czy wymieniona instytucja edukacyjna jest akredytowana.

Istnieją jednak czerwone flagi, że wymieniony stopień może być fałszywy. Zwróć uwagę na wskaźniki opisane poniżej.

Zła kolejność stopni

Ludzie są generalnie kształceni w określonej kolejności, na przykład:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej/GED
 • Stopień Associate lub Bachelor
 • Magister lub doktor

Jeżeli kandydat twierdzi, że posiada tytuł licencjata bez tytułu licencjata lub jeśli twierdzi, że posiada tytuł licencjata, ale nie ma dyplomu ukończenia szkoły średniej ani GED, nie jest to przypadek deklarowanych kwalifikacji i może wskazywać, że pochodził z fabryki Dyplomów.

Dyplom zdobyty zbyt wcześnie

Inną wskazówką, że deklarowany stopień naukowy może być fałszywy, jest to, że wnioskodawca uzyskał go w krótkim czasie.

Uzyskanie tytułu licencjata zajmuje zwykle od trzech do czterech lat, uzyskanie tytułu magistra zajmuje od 1 do 2 lat, a uzyskanie stopnia doktora zajmuje 4 lub więcej lat.

Jeśli wnioskodawca twierdzi, że ukończył studia w znacznie krótszym czasie lub wymienia wiele stopni naukowych w tym samym roku, wymagane jest dalsze dochodzenie.

Ukończył geograficznie odległą szkołę

Istnieje wiele akredytowanych internetowych programów studiów, ale jeśli wnioskodawca twierdzi, że uzyskał dyplom w instytucji znajdującej się daleko od miejsca, w którym pracuje lub mieszka, wymagane jest dalsze zbadanie sprawy.

Możesz sprawdzić, czy Twoja instytucja jest akredytowana. Jeśli nie, kwalifikacja mogła pochodzić z młyna dyplomowego.

Szkoły o podobnych nazwach

Jeśli wnioskodawca twierdzi, że uzyskał stopień naukowy instytucji o podobnej nazwie do prestiżowej uczelni w innym stanie, wymagane jest dalsze dochodzenie. Istnieje kilka legalnych jednostek akredytujących o nazwach podobnych do renomowanych jednostek.

Na przykład Columbia College w Columbia w stanie Missouri jest czasami mylony z Columbia University w Nowym Jorku, chociaż nie jest tak dobrze znany. Jest jednak akredytowany regionalnie. Niektóre zakłady dyplomowe wydają fałszywe dokumenty o nazwach podobnych do znanych instytucji, ale żadne nie istnieją i nie są akredytowane.

Ponadto, jeśli wnioskodawca twierdzi, że ma dyplom z instytucji zagranicznej, należy przeprowadzić dalsze dochodzenie. Może to być trudne, ale jeśli wnioskodawca twierdzi, że uzyskał stopień naukowy w instytucji w kraju, w którym nie mieszka, wymagane jest dalsze dochodzenie.

Poznaj 5 najlepszych kursów dyplomowych PG w Kanadzie w 2023 r.: czas trwania kursu i opłaty

(Video) Zalew treści czy ich brak. Jak rozwijamy kompetencje? Gdzie poszukujemy wiedzy?

Najczęściej zadawane pytania

Czy powinieneś wymienić wszystkie kolegia lub uniwersytety, na które się zapisałeś w swoim CV?

Jeśli uczęszczałeś do instytucji akademickiej (lub dwóch lub więcej) przed tą, w której uzyskałeś dyplom, wymienienie ich wszystkich w CV nie jest konieczne. W końcu większości pracodawców bardziej zależy na zdobytym przez ciebie stopniu niż na uczelni, do której uczęszczałeś.

Czy Twoje CV może składać się z dwóch stron?

Zwykle CV powinno mieć tylko jedną stronę. Istnieją jednak przypadki, w których dwustronicowe CV jest dopuszczalne, o ile wszystkie zawarte w nim informacje są ważne. Zgodnie z ogólną zasadą, podawaj tylko szczegóły, które są istotne dla potencjalnego pracodawcy lub potencjalnego stanowiska.

jak często pracodawcy weryfikują wykształcenie?

Only53%pracodawców zawsze sprawdza wykształcenie kandydatów do pracy. Nieco ponad połowa ankietowanych pracodawców, 53%, zawsze weryfikuje wykształcenie podane w CV osoby ubiegającej się o pracę.

dlaczego pracodawcy nie weryfikują wykształcenia?

Innym częstym powodem, dla którego pracodawcy rezygnują z weryfikacji wykształcenia, jest to, że uważają, że trwa to zbyt długo. Pracodawcy mogą być zbyt niecierpliwi, by czekać. Lub mogą być zdesperowani i muszą od razu kogoś zatrudnić.

Wnioski

Prawdą jest, że wielu kandydatów nie jest całkowicie uczciwych w ujawnianiu informacji o swoim wykształceniu. Jeśli nie zweryfikujesz ich stopni naukowych, możesz w końcu zatrudnić nieuczciwych ludzi. Poddając ich roszczenia procesowi weryfikacji, możesz mieć pewność, że zatrudniłeś uczciwą osobę.

Kontrole akademickie nie tylko zapewniają, że kandydat ma dobrą opinię moralną, ale także, że kandydat ma odpowiednie kwalifikacje do pracy. Kandydat posiadający niezbędne kwalifikacje na to stanowisko uzasadnia swój wybór.

To świetny sposób na szybkie sprawdzenie potencjalnych pracowników. Dzięki temu możesz znaleźć odpowiednią osobę na dane stanowisko i zmniejszasz ryzyko, że ktoś zostanie zatrudniony w nieuczciwy sposób. Ekrany te zapewniają pełny i sprawiedliwy system selekcji kandydatów do pracy.

Niezależnie od tego, jak podchodzisz do weryfikacji wykształcenia, ważne jest, aby poświęcić czas na ten etap procesu rekrutacji. Zasadniczo zalecamy, aby proces weryfikacji wykształcenia trwał co najmniej 3 dni robocze. Jeśli nie korzystasz z usługi innej firmy, może to potrwać dłużej.

(Video) Czego oczekują pracodawcy: wskazówki dla kandydatów do roli HRBP

Referencje

Zalecenia

 • Uczelnie internetowe, które akceptują FAFSA w 2023 r
 • Uczelnie MBA w Kanadzie dla indyjskich studentów 2023: Ranking i opłaty
 • Przykładowy list polecający (LOR) dla kursów magisterskich (MS)| 2023
 • Duolingo English Test 2023: Kwalifikowalność, Program nauczania, Wynik, Daty egzaminów, Rejestracja opłat i Wymagania dotyczące punktów

FAQs

Pracodawcy weryfikują wykształcenie? ›

Nie. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, niedopuszczalnym jest pozyskiwanie przez pracodawcę informacji o kandydacie od podmiotów zewnętrznych, jakimi np. są uczelnie wyższe.

Czy pracodawca może sprawdzić wykształcenie? ›

Zgodnie z prawem, aktualnie głównym źródłem informacji o osobie uczestniczącej w Twojej rekrutacji jest sam pracownik i nadesłane przez niego CV. Jeżeli specyfika obecnego stanowiska tego wymaga, możesz też poprosić o pokazanie świadectw pracy czy dyplomów ukończenia studiów i kursów.

Czy pracodawca weryfikuje dyplom? ›

Czy zgodnie z RODO pracodawca może weryfikować dane kandydata do pracy. Zgodnie z zaleceniami prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pracodawca nie ma możliwości, aby potwierdzić dyplom w uczelni, którą ukończył kandydat do pracy.

Czy pracodawca wymaga świadectwa szkolnego? ›

Pracodawca ma prawo żądać okazania oryginałów świadectw pracy w celu zaliczenia do stażu pracy okresów z nich wynikających. Żaden jednak przepis nie zobowiązuje go wprost do wymagania od pracownika przedłożenia oryginałów dokumentów.

Czy pracodawca może sprawdzić historię zatrudnienia? ›

Czy można zweryfikować pracownika u poprzedniego pracodawcy? Według przepisów RODO – unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – weryfikowanie pracownika u poprzedniego pracodawcy jest zabronione.

Czy można zweryfikowac wykształcenie? ›

Nie ma podstaw prawnych, które dawałaby pracodawcy, mającemu wątpliwości co do prawdziwości przedłożonych przez kandydata dyplomów ukończenia studiów wyższych, do podjęcia jakichkolwiek kroków weryfikacyjnych.

Czy ZUS sprawdza wykształcenie? ›

Podkreśla, że ZUS jest uprawniony do badania ważności postanowień np. umów o pracę w zakresie pensji. Analizuje wówczas m.in.: siatkę wynagrodzeń u danego pracodawcy, zakres obowiązków, kondycję finansową przedsiębiorcy, wykształcenie.

Czy pracodawca zwraca uwage na uczelnię? ›

Pracodawca, wybierając kandydata na dane stanowisko, zwraca uwagę nie tylko na kompetencje osobiste i wykształcenie, ale również na odbyte praktyki studenckie i staże. Dzięki temu zyskuje on pewność, że potencjalny pracownik ma realne pojęcie o zawodzie i zależy mu na poszerzaniu kwalifikacji.

Jak potwierdzić wykształcenie? ›

Oryginał świadectwa albo duplikat świadectwa – do wglądu, lub, Dokumenty (powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo):

Czy można kupic sobie srednie wykształcenie? ›

W sieci z łatwością można kupić „kolekcjonerskie” świadectwa maturalne lub dyplomy akademickie. Ich nabywcy chcą w ten sposób uzupełnić braki w swoim wykształceniu. Skala zjawiska jest trudna do określenia. Jednak spektakularnych przykładów fałszowania wykształcenia nie brakuje.

Kto może sprawdzić moje wykształcenie? ›

Zgodnie z art. 22 (1) §5 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych kandydatów bądź pracowników do pracy w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Żądanie może polegać na przedstawieniu świadectw pracy, czy dokumentów potwierdzających kwalifikacje czy wykształcenie.

Po co w pracy swiadectwo szkolne? ›

Dokumenty te dają pracodawcy pewność, że pracownik ukończył daną szkołę czy też był wcześniej zatrudniony w ramach stosunku pracy. Informacje zawarte w tych dokumentach, w szczególności w świadectwie pracy, umożliwiają pracodawcy ustalenie uprawnień pracowniczych.

Co grozi za sfałszowanie świadectwa pracy? ›

Zgodnie z art. 270 § 1 Kodeksu karnego podrobienie lub przerobienie dokumentu, bądź użycie takiego dokumentu jako autentyczny jest zachowaniem karalnym, zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Czy rekruter może zadzwonic do poprzedniego pracodawcy? ›

Warto jednak pamiętać, że nowy pracodawca nie może w żaden sposób zweryfikować przedstawionych mu rekomendacji – nie ma zatem prawa zadzwonić do byłego pracodawcy i dopytywać o kandydata. Takie zachowanie narusza bowiem podstawowe przepisy RODO i jest niedopuszczalne.

Co może sprawdzić pracodawca? ›

Jeśli pracodawca chce przeprowadzić kontrolę przeszłości, musi jednakowo sprawdzić wszystkich kandydatów.
...
5 kontroli przeszłości, z których może skorzystać pracodawca:
 • Sprawdzanie referencji.
 • Test na obecność narkotyków.
 • Kontrola mediów społecznościowych i Internetu.
 • Sprawdzenie przeszłości kryminalnej.
 • Kontrola kredytowa.

Co widzi nowy pracodawca? ›

Kodeks pracy w art. 221 wskazuje tylko jakich danych może żądać potencjalny nowy pracodawca na etapie rekrutacji (imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania [adres do korespondencji], wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia).

Co grozi za kłamstwo w CV? ›

Wpisanie do życiorysu np. kompetencji lub tytułów, których nie posiadasz, to wykroczenie. Kiedy nakłamałeś w gotowym CV, zostałeś zatrudniony i przyłapany na kłamstwie, grozi Ci kara grzywny do 1000 zł lub nagana. Pracodawca może także domagać się od Ciebie rekompensaty.

Na co patrzą pracodawcy w CV? ›

Zdecydowanie ważniejsze dla nich jest doświadczenie zawodowe i inne umiejętności pracownika, jak np. umiejętności miękkie. Oczywiście są też takie zawody, w których wykształcenie jest podstawą, jak np. lekarz czy prawnik.

Czy pracodawca może udzielić informacji o byłym pracowniku? ›

Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Opinia o pracowniku wystawiona przez byłego pracodawcę nie mieści się w kategorii danych osobowych, które pracodawca może przetwarzać na podstawie art.

Co kontroluje ZUS u pracodawcy? ›

Kontroli podlegają w szczególności: zgłoszania do ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, prawidłowość i rzetelność obliczania składek czy też ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń.

Co może kontrolować ZUS w szkole? ›

Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak ZUS sprawdza zatrudnienie? ›

ZUS wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu, w którym informuje zarówno pracownika jak i pracodawcę o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie podlegania przez pracownika ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia u płatnika na podstawie umowy o pracę.

Czy dobre wykształcenie gwarantuje dobrą pracę? ›

Oczywiście obecnie samo posiadanie dyplomu ukończenia studiów nie gwarantuje dobrej pracy – pracodawcy wymagają oprócz tego doświadczenia i konkretnych umiejętności.

Czy pracodawca gorzej patrzy na studia zaoczne? ›

Studia zaoczne są coraz pozytywniej oceniane przez pracodawców. Studenci zaoczni mogą więcej czasu poświęcić na zdobywanie doświadczenia zawodowego, które po zakończeniu studiów ma wielką wartość.

Czy uczelnia ma znaczenie w pracy? ›

Prestiż uczelni ma znaczenie, ale dla wynagrodzeń nie jest najważniejszym czynnikiem. Kluczową kwestią jest doświadczenie pracy przed dyplomem – mówi w wywiadzie dla 300Gospodarki prof. Mikołaj Jasiński z UW, autor badania Ekonomicznych Losów Absolwentów.

Jaki dokument potwierdza posiadanie wykształcenia średniego? ›

Dokumentem potwierdzającym wykształcenie średnie jest np. kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopia świadectwa dojrzałości, zaś dokumentem potwierdzającym wykształcenie wyższe jest kopia dyplomu (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nie jest potwierdzeniem wykształcenia wyższego).

Co grozi za fałszywy dyplom? ›

„§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Czy Anglia uznaję polskie dyplomy? ›

Polskie dyplomyuznawane za granicą bądź to na podstawie umów międzynarodowych, bądź to – jeśli z danym krajem Polska nie zawarła takiej umowy – na podstawie obowiązujących w nim przepisów.

Czy znajde pracę z wykształceniem podstawowym? ›

Oczywiście, że tak, ale jak do wszystkiego należy się dobrze przygotować. W pierwszej kolejności należy zanalizować swoje mocne i słabe strony. Nasze zainteresowania oraz predyspozycje mówią nam bardzo dużo o możliwościach zawodowych, dlatego też należy się im bardzo dobrze przyjrzeć.

Jak najszybciej zdobyć średnie wykształcenie? ›

Kurs Liceum eksternistycznie (indywidualny tok nauki) dedykowany dla osób, które chcą uzyskać bardzo szybko wykształcenie średnie i uczęszczały wcześniej do szkoły średniej. Nauka odbywa się według indywidualnego harmonogramu nauki wg 4 letniej podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego.

Czy po liceum bez matury Mam średnie wykształcenie? ›

Wykształcenie średnie posiadają osoby, które ukończyły szkołę ponadpodstawową (czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum, szkołę branżową II stopnia), szkołę ponadgimnazjalną (za wyjątkiem szkół zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym) szkołę artystyczną ...

Czy pracodawca może żądać dyplomu? ›

W przypadku wykształcenia pracodawcy mogą żądać zatem od kandydatów do pracy lub od pracowników np. dyplomu ukończenia studiów czy dodatkowego zaświadczenia o ukończeniu studiów. Istotne jest, że adresatem żądania udokumentowania danych osobowych dot. wykształcenia są kandydaci do pracy lub pracownicy.

Czy pracodawca może żądać suplementu do dyplomu? ›

Pracodawca może poprosić o przedstawienie suplementu do dyplomu w procesie rekrutacji lub już podczas pracy.

Czy pracodawca dowie się o drugiej pracy? ›

Powszechne przepisy prawa pracy nie obligują podwładnych do informowania pracodawcy o tym, że zamierzają podjąć dodatkowe zatrudnienie lub dodatkową działalność zarobkową, a tym bardziej – do uzyskiwania na to zgody.

Jak szkoła liczy się do stażu pracy? ›

PIP zauważa, że do okresu pracy zalicza się również ukończenie szkoły: zasadniczej lub równorzędnej zawodowej - czas trwania nauki nie więcej niż 3 lata; średniej szkoły zawodowej - czas trwania nauki nie więcej niż 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, szkoły policealnej - 6 lat oraz szkoły wyższej - 8 ...

Czy pracodawcy patrza na świadectwo? ›

Pracodawca ma przy tym prawo żądać udokumentowania danych podanych przez kandydata, np. okazania świadectwa pracy.

Ile lat pracy za szkole zawodową? ›

Oznacza to, że jeśli skończyliśmy szkołę średnią ogólnokształcącą, a także szkołę policealną, to da nam to 6 lat stażu pracy. Nie ma również różnicy, czy ukończyliśmy studia na etapie licencjatu, czy magisterki, ponieważ według prawa w obydwóch przypadkach zaliczane jest to jako 8 lat pracy.

Jak można sprawdzić czy świadectwo pracy jest prawdziwe? ›

Świadectwo pracy nie tworzy żadnych praw podmiotowych, zawiera jedynie oświadczenie wiedzy (zob. wyrok SA w Białymstoku z 29.11.2017 r., III AUa 163/17). Ponieważ treść świadectwa pracy nie przesądza, że zawarte w nim informacje są prawdziwe czy niepodważalne i służy ono wyłącznie do celów dowodowych (zob.

Jak sprawdzić autentyczność świadectwa szkolnego? ›

Informacje można znaleźć na stronie:
 1. Strona Ministerstwa Edukacji i Nauki zawierająca informacje dotyczące uwierzytelnień i apostille na świadectwach promocyjnych i ukończenia szkoły.
 2. Strona Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dotycząca apostille i legalizacji dokumentów.

Jak sprawdzić kwalifikacje pracownika? ›

Pracodawca może sprawdzić praktyczne kwalifikacje pracownika, np. zatrudniając go na okres próbny. Natomiast uprawnienia nie podlegają ocenie pracodawcy, ponieważ są to formalne upoważnienia do wykonywania zawodu.

Czy pracodawca może sprawdzić gdzie wcześniej pracowałam? ›

Według przepisów RODO – unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – weryfikowanie pracownika u poprzedniego pracodawcy jest zabronione.

Jak udokumentować staż pracy bez świadectwa pracy? ›

W przypadku braku świadectwa pracy staż pracy można udokumentować:
 1. pisemnym zaświadczeniem pracodawcy,
 2. legitymacją ubezpieczeniową, zawierającą odpowiednie wpisy o okresach zatrudnienia,
 3. legitymacją służbową,
 4. umową o pracę,
 5. wpisem w dowodzie osobistym,

Czy pracodawca może żądać referencji? ›

Aktualnie, ani list referencyjny ani opinia nie należą do dokumentów, których wydanie jest dla pracodawców obowiązkowe. To, czy pracodawca wystawi byłemu pracownikowi rekomendacje, zależy wyłącznie od jego dobrej woli. Stąd też pracownikowi nie przysługuje w tym zakresie roszczenie o jej wydanie.

Jak udupić pracodawcę? ›

Jeżeli pracodawca naruszy przepisy prawa pracy, na przykład nie wypłaci należnego wynagrodzenia, pracownik delegowany do Polski może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) lub dochodzić swoich praw przed sądem.

Jak udupić pracownika? ›

Nie wdawaj się w kłótnię poprzez np. tłumaczenie czegoś pracownikowi, usprawiedliwianie swojego zachowania, krytykowanie podwładnego lub oskarżanie. Zamiast tego opisz, jakie zachowanie nie odpowiada Ci i dopytaj pracownika, dlaczego tak się zachował. Na koniec wskaż Twoje oczekiwania na wypadek podobnych sytuacji.

Czy pracodawca może pytać o życie prywatne? ›

Firma musi więc szanować życie prywatne swoich pracowników. Europejski Trybunał Praw Człowieka w kwietniu tego roku stwierdził, że bez powiadomienia pracownika o monitoringu czy nagrywaniu rozmów telefonicznych, przeglądaniu jego e-maili pracodawca nie ma prawa w godzinach pracy kontrolować j ego prywatnych sfer życia.

Czy pracodawca może żądać świadectwa pracy? ›

Pracodawca może żądać udokumentowania ich w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Nie wskazuje się przy tym ani nawet nie przybliża tego, jakimi dokumentami wykazane powinny być okresy zatrudnienia.

Jak sprawdzić czy świadectwo szkolne jest prawdziwe? ›

Informacje można znaleźć na stronie:
 1. Strona Ministerstwa Edukacji i Nauki zawierająca informacje dotyczące uwierzytelnień i apostille na świadectwach promocyjnych i ukończenia szkoły.
 2. Strona Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dotycząca apostille i legalizacji dokumentów.

Czy wykształcenie to dane osobowe? ›

Najpierw najłatwiej uzmysłowić sobie, które dane można zaliczyć do danych zwykłych. Otóż przede wszystkim jest to imię i nazwisko, ale także adres, PESEL, wykształcenie, adres e-mail. Natomiast danymi wrażliwymi będą np.

Czego nie może żądać pracodawca? ›

Obecnie pracodawca nie może żądać od kandydata na pracownika danych dotyczących jego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeśli nie będą one niezbędne do wykonywania pracy, o którą się ubiega. Takich danych pracodawca będzie mógł żądać dopiero od pracownika.

Czy kłamanie w CV jest karalne? ›

Wpisanie do życiorysu np. kompetencji lub tytułów, których nie posiadasz, to wykroczenie. Kiedy nakłamałeś w gotowym CV, zostałeś zatrudniony i przyłapany na kłamstwie, grozi Ci kara grzywny do 1000 zł lub nagana. Pracodawca może także domagać się od Ciebie rekompensaty.

Co grozi za podrobienie świadectwa? ›

Za posługiwanie się podrobionym dokumentem grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Czy można kupić świadectwo? ›

W sieci z łatwością można kupić „kolekcjonerskie” świadectwa maturalne lub dyplomy akademickie. Ich nabywcy chcą w ten sposób uzupełnić braki w swoim wykształceniu. Skala zjawiska jest trudna do określenia. Jednak spektakularnych przykładów fałszowania wykształcenia nie brakuje.

Jak pracodawcy sprawdzają pracowników? ›

Pracodawcy często sprawdzają referencje. Ma to na celu upewnienie się, że informacje w CV lub aplikacji są poprawne. Na przykład mogą poprosić poprzedniego pracodawcę o daty zatrudnienia.

Co pracodawca może wiedzieć o pracowniku? ›

Artykuł 22 [1] § 1 Kodeksu pracy określa dane osobowe jakich pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o dane stanowisko. Są to: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres korespondencyjny), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Videos

1. Zdrowo Poinformowani - niepełnosprawni sprawni w pracy - ,,Pracodawca z Sercem''
(TV Mazowsze)
2. Jak łączyć najlepszych ludzi z najlepszymi pracodawcami? [Natalia Bogdan]
(Founders_pl)
3. #LIVE: Jak weryfikować dopasowanie kulturowe w procesie rekrutacji?
(10Clouds)
4. Zatwierdzenie wykształcenia i kwalifikacji w Norwegii
(Dzieje się w Norwegii)
5. Sopockie Spotkania Kobiet XVII - Parytety płci. Czy ich potrzebujemy?
(Sopot)
6. Czy matura to bzdura? [Jeden z Drugim Podcast]
(Jeden z Wielu)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 09/10/2023

Views: 6410

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.